Natalya Baykovskaya
Natalya BaykovskayaHead of the Office of International Affairs MSUPE
Elena Yangicher
Elena YangicherInternational project specialist of the Office of International Affairs MSUPE
Elena Bashkirova
Elena BashkirovaInternational student support specialist of the Office of International Affairs MSUPE
Igor Barkan
Igor BarkanSpecialist of the Office of International Affairs MSUPE